GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR), eller dataskyddsförordningen som den kallas i Sverige, är en lag för hantering av personuppgifter och ökat integritetsskydd. I korthet kan man säga att det handlar om att ge individen olika rättigheter. Här nedan berättar vi hur Rezidans hjälper dig att hantera dessa.

Ordlista
Användare: Det är du som använder Rezidans
Bostadsbolaget: De som skrivit kontrakt med hyresgästen
Hyresgäst: Är en fysisk person som har ett avtal med användaren vars data finns och behandlas i Rezidans

Samtycke
Bostadsbolaget behöver ett samtycke från sina hyresgäster för att få lov att spara data och för att kunna behandla deras information på ett lagenligt sätt. När bostadsbolaget signerar avtal med hyresgästen godkänner hyresgästen att de behandlar deras personuppgifter. Eftersom bostadsbolaget har en finansiell transaktion med hyresgästen måste företaget enligt finansiella lagar behandla personuppgifter över dessa transaktioner. När en hyresgäst inte längre har ett avtal med bostadsbolaget raderas personinformationen per automatik i systemet när kundregistret uppdaterats av bostadsbolaget.

Personer utan hyresavtal
Personinformation som tillhör andra personer än bostadsbolagets hyresgäster sparas i 30 dagar, och raderas per automatik efter det. Ni som kund har möjlighet att inhämta personinformationen igen manuellt efter 30 dagar, men personinformationen raderas per automatik i systemet 30 dagar efter att ni hämtade uppgifterna.Personinformationen som tillhör andra personer än era hyresgäster sparar så länge ni som bostadsbolag anser att informationen behövs, till exempel genom att markera avvikelsen eller ärendet i Rezidans som:
- Olovlig andrahandsuthyrning
- Godkänd andrahandsuthyrning
- Ny hyresgäst
- Folkbokföringsbrott
- Adressförsäljning

Dataöverföring
Hyresgästen har rätt att få ut alla uppgifter som rör den egna personen genom bostadsbolaget. I Rezidans har användaren möjlighet att enkelt söka upp hyresgästen i verktyget samt exportera dennes personliga uppgifter. Användaren har möjligheten att exportera ut listan och välja vilka fält som ska skickas till hyresgästen.

Korrigerad information
Hyresgästen har rätt att få sin data korrigerad. Användaren med administratörsrättigheter kan enkelt söka upp hyresgästen i Rezidans och ändra till korrekt information.

Raderad information
När hyresgästen inte längre har ett giltigt kontrakt med bostadsbolaget raderas personinformationen automatiskt på ett säkert sätt. Om hyresgästen står på ett giltigt hyreskontrakt har du som bostadsbolag rätt att behandla personuppgifterna. Om ditt företag har en finansiell transaktion med kund, måste du enligt finansiella lagar behandla personuppgifter över dessa transaktioner.

Säker data
Rezidans är mån om att tillhandahålla säkra och pålitliga tjänster och strävar efter att vid varje tidpunkt tillhandahålla korrekta administrativa, fysiska och tekniska säkerhetsåtgärder. All data lagras hos en världsledande aktör och datacenter inom EU. Rezidans genomför regelbundet säkerhetskopiering för att säkerställa att bostadsbolagets data är i tryggt förvar.

Utgivningsbevis
Rezidans innehar ett utgivningsbevis som omfattar www.Rezidans.se. Den delen av Rezidans verksamhet är därmed undantagen från GDPR och kompletterande nationell lagstiftnings tillämpningsområde. www.rezidans.se är en grundlagsskyddad databas. Utgivningsbeviset ger webbplatsen www.rezidans.se samma grundlagsskydd för yttrandefrihet som radio, tv och tidningar har för sina databaser. Ansvarig utgivare för rezidans.se är Ingvar Olsson, utsedd av Rezidans.


Ta del av våra senaste Allmänna villkor och PuB-villkor i samband med signering av avtalet.